Styring`systemer

Styresystemets viktigste oppgave er å forenkle betjeningen av produktene, og da spesielt store og avanserte løsninger.
Innen AV bransjen, er dette ett eget fag som ofte krever høy kompetanse og lang erfaring.
Selve kunsten er å lage ett funksjonelt og enkelt brukergrensesnitt, slik at systemet fungere for alle brukere.
ABC teknikk har lang erfaring innen dette feltet og egne programmerer som utfører både design og grensesnitt.
Vi fører de viktigste systemene på markedet.