Følg oss på Linkedin

Kvalitetssystem og referanser

ABC audiovisuell teknikk AS har som målsetning å levere over forventning.

Kvalitetssystem ISO9001- 2008
ABC audiovisuell teknikk AS benytter seg av kvalitetssystemet ISO9001-2008, for å sikre våre leveranser i alle ledd.
Et kvalitetssystem er en strukturell oppbygging av mange detaljer til en helhet. Det fordeler prosessansvar, prosedyrer og ressurser som brukes for å gjennomføre kvalitetsledelse. Ledelsen har utviklet, etablert og iverksatt et kvalitetssystem som et middel for å kunne etterleve uttalt politikk, og oppnå fastsatte mål. Kvalitetssystemet fungerer slik at det sikrer tillit til at systemet, er forstått og virker effektivt 

Noen av våre referanseprosjekter 

- Uninett             - Høyskolen i Oslo og Akershus
- Bloomberg                   - Stor Oslo Eiendom     
- Borgarting lagmannsrett        - Radisson Blu Hotels
- Oslo, Follo, Gjøvik, Jæren Tingrett      - Hotel Bristol
- Ernst & Young hovedkontor, Oslo          - Nortura
- Skanska hovedkontor, Oslo	        - Thon Hotels
- Park-In Hotels                 - Sundvolden hotell
- Losby gods             - Politiets sikkerhetstjeneste        
- Norges musikkhøyskole        - Norsk forskningsråd  
- Akershus fylkeskommune        - Seadream 1 og 2
- Grunnskoler og barnehager i Akershus       - Avinor
- Oslo universitessykehus           - Universitet i Oslo   

         
                                   

 

 

  

ABC audiovisuell teknikk AS
Slalåmveien 1
1410 Kolbotn
Telf. 66 82 39 00